ขนาดอักษร |
TH EN

บริการ

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA" การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
22 ก.พ. 2561
366
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 3" (EA for e-Government Exchange Program: eGExp)
26 ม.ค. 2561
926
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8" (e-Government Executive Program: e-GEP)
26 ม.ค. 2561
995
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5" (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)
26 ม.ค. 2561
1301
อ่านรายละเอียด
หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture และการสร้างความเข้าใจต่อเครื่องมือสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด"
6 พ.ย. 2560
1763
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0
7 ส.ค. 2560
3458
อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER