ขนาดอักษร |
TH EN

บริการ

e-Government Portal

3 พฤศจิกายน 2558 03:48:09
15921
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2558 03:48:09 | 15921 อ่าน

ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

e-Government Portal

 

e-Government Portal หรือระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ คือระบบสารสนเทศที่เป็น “ศูนย์กลาง” ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นเว็บไซต์รวมบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ประชาชนสามารถเลือกบริการได้ตามความต้องการผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายประเภท โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ Thailand e-Government Portal (http://www.egov.go.th)

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพ การมีงานทำ และการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเข้าถึงได้สะดวกจากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์
  2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเรื่องการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน (e-Participation)

 

ผลการดำเนินงาน

  1. ปัจจุบันเชื่อมโยงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐกับเว็บไซต์กลางฯ แบบ Single Sign-On ได้ทั้งสิ้น 38 ระบบ เช่น ระบบฐานข้อมูล การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบข้อมูลองค์กรชุมชนตำบล ระบบข้อมูลสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และระบบรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน เป็นต้น
  2. ปรับปรุงระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานของเว็บไซด์ภาครัฐที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
  3. การปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ e-Government Portal ให้มีเนื้อหาครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด โดยอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการดังกล่าว

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@ega.or.th

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER