ขนาดอักษร |
TH EN

วิสัยทัศน์

13 พฤศจิกายน 2560 01:56:51
20522
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 01:56:51 | 20522 อ่าน
 

 

“ขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมไทย”
(Driving the Connected Government for Smarter Work and Better Life)

 


 
   1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

   2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและเสนอแนะแนวทางมาตรการและมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

   3. ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

   4. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรม เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 

ยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562)

 

 

 

 

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER